Primarul Comunei Racoviţa

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA RACOVIŢA
Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Racoviţa, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Informaţii Primăria Comunei Racoviţa

Măsuri de mediu şi climă

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

           
User On-Line:       Accesari: 244027      Dupa ip: 17100      Ultima acesare : 2022-01-28 04:23:01  

05 Ianuarie
Postat de: racovita
Hits: 255

ANUNȚ

Privind rezultatul FINAL
Urmare a desfăşurării concursului privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacantă de SECRETAR GENERAL U.A.T. Racovița, comisia de concurs comunică rezultatul final astfel:

Citeste mai mult

05 Ianuarie
Postat de: racovita
Hits: 226

ANUNȚ

Privind rezultatul la INTERVIU pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere de Secretar General UAT, comuna Racovița organizat în data de 05.01.2021

Citeste mai mult

05 Ianuarie
Postat de: racovita
Hits: 189

ANUNȚ

Privind rezultatul la PROBA SCRISĂ pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere de Secretar General UAT, comuna Racovița organizat în data de 05.01.2021

Citeste mai mult

21 Decembrie
Postat de: racovita
Hits: 245

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifică vacantă de secretar general al Comunei Racovița.

Citeste mai mult

26 Noiembrie
Postat de: racovita
Hits: 250

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Racovita, în anul 2021.

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Racoviţa