PRIMĂRIA RACOVIŢA






Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE - TAXE SI IMPOZITE 2019 157   
   ADERAREA LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE ȘI MECANISMUL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2016-2020 165   
   ANUNȚ COLECTIV I/2018 ÎN TEMEIUL ART.47,ALIN(4) DIN LEGEA NR.207/2015 PRIVIND NOU COD DE PR. FISCALĂ 182   
   CONCURS DE RECUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR 274   
   CONTRACT CADRU LÂNĂ 227   
   CENTRE DE COLECTARE LÂNĂ FUNCȚIONALE FEBRUARIE 2018 220   
   ADRESA 2734 DIN 29.03.2018 PRIVIND PROGRAMUL DE SUSȚINERE A CRESCĂTORILOR DE OVINE 229   
   HOTĂRÂREA NR 39 - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2018 267   
   CONCURS DE RECUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR 302   
   ANUNT COLECTIV I / 2017 - COMUNICAM CA AU FOST EMISE ACTE ADMINISTRATIVE FISCALE 275   
   ANUNȚ REZULTAT FINAL SELECȚIE PARTENER POCU 313   
   ANUNȚ REZULTAT POCU RACOVIȚA 304   
   ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI - PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 350   
   PRIMĂRIA RACOVIȚA ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 338   
   CONCURS DE RECUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI 318   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina