PRIMĂRIA RACOVIŢA


Documente si informatii financiare


 • BUGETUL LOCAL
  Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare. Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapa a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor bugetului public.
 • PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE
  (1) Atributiile salariatiilor din cadrul Biroului Achizitii Publice privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica consta in:
  - intocmirea programului anual al achizitiilor
  - primirea si analizarea referatelor de necesitate;
  - primirea si analizarea caietelor de sarcini
 • SITUATII FINANCIARE
  Darea de seama este documentul care cuprinde expunerea si analiza activitatii unei unitati, intr-o anumita etapa. Darea de seama este prezentata de conducere in fata colectivului de salariati sau consiliul local, in sedinta de analiza a muncii, sedinta care are loc trimestrial. Se intocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate si a informatiilor organelor de conducere. Prezentarea activitatii se face in spirit critic si autocritic, confruntandu-se sarcinile prevazute in planul de activitate cu datele concrete ale realizarilor obtinute. Se analizeaza atent lipsurile si cauzele acestora, precum si greutatile intampinate si se fixeaza sarcini precise pentru etapa urmatoare.