Primarul Comunei Racovita

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

    MONITOR OFICIAL LOCAL
15 Iunie
Postat de:
Hits: 408

PUBLICAネ唔I DE Cト4ト5ORIE

Cトピトフoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrトビii declaraナ」iei de cトピトフorie. Excepナ」e: Pentru motive temeinice se poate încheia cトピトフoria înainte de 10 zile, dacト starea de sトハトフate a unuia dintre soナ」i impune aceasta, numai cu aprobarea Primarului Comunei Racoviネ嫗. Dupト expirarea termenului de 10 zile, cトピトフoria se poate încheia numai cu aprobarea Primarului Comunei Racoviネ嫗, pentru situaナ」ii temeinic justificate, însト numai pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupナ」iale ale viitorilor soナ」i .